دسته بندی ها
  Filters
  اطلاعات تماس
  جستجو

  آشنایی با زبان عشق

  معمولا زوجین در ابتدای آشنایی، احساسات و عشق پرشور و وجدآوری را تجربه می کنند که به سبب آن کاملا بر همدیگر، خواسته های هم و تلاش برای برآورده کردن آنها متمرکز می شوند و به نوعی در اولویت اول هم قرار می گیرند. اما بعد از گذشت مدت زمانی ولو دو ساله، متوجه می شوند که آن اوج احساساتی که گمان می کردند تا همیشه وجود دارد، در حال فروکش شدن است و می توانند در کنار همسر خود اولویت های دیگری هم داشته باشند. در این زمان است که با حجم زیادی از افکار تردیدآمیز ممکن است مواجه شوند از جمله آیا از ابتدا انتخاب من صحیح بود؟

  اگر حقیقتا ما فرد مناسبی برای هم بودیم، آیا احساسات بین مان به این سرعت فروکش می کرد؟

  علت بروز این افکار عذاب آور، عدم آشنایی زوجین با مرحله دوم عشق یا مرحله صمیمیت و همراهی است. مرحله ای که بر خلاف مرحله اول که خود مولد تولید انرژی عشق بود، برای حفظ عشق در آن نیازمند انرژی گذاشتن، وقت صرف کردن، مهارت داشتن و مهمتر از همه دانستن زبان عشق طرف مقابل می باشد.


  این پنج زبان عشق عبارتند از:

  1 زبان کلامی مثل تشکر کردن،تعریف از ظاهر و لباس و ...

  2 وقت گذاشتن برای یکدیگر با رفتارهایی چون قدم زدن، با هم صحبت کردن صمیمانه و ...

  3 هدیه دادن که می تواند شامل دو جنبه مالی مثل گل خریدن و ... و جنبه عملی مثل همراهی در سختی ها و ... باشد.

  4 خدمت رسانی به یکدیگر مثل شستن ظرفها، بیرون بردن آشغالها و ...

  5 تماس فیزیکی مانند نوازش کردن موها، بوسیدن و ...

  آگاه نبودن به اولویت های زبان عشق همسر، باعث می شود که با زبان خودتان عشق ورزی کنید اما با نارضایتی همسرتان مواجه شوید.

  تمرین عملی

  به منظور آشنایی از اولویت های زبان عشق یکدیگر، شما و همسرتان بطور جداگانه این پنج زبان عشق را از دید خودتان اولویت بندی کنید و در اختیار هم قرار دهید. از آن پس دقت کنید تا بصورت آگاهانه هر روز براساس دو اولویت اول همسرتان به یکدیگر عشق ورزی داشته باشید و این عمل را تا زمانی که تبدیل به عادت رفتاریتان شود ادامه دهید و به این طریق بر انرژی عشق زندگی تان بیافزایید.

  منبع : مرکز آموزش و مشاوره بهارنکو

  انصراف از نظر