دسته بندی ها
  Filters
  اطلاعات تماس
  جستجو

  استانداردهاي بالا

  خيلي از جوانان ما قادر به ازدواج نيستند چون در تصميم گيري دچار ترديد شده و اينقدر سطح استانداردهاي خود را بالا برده اند و در مسائل ريز شده اند كه هيچ كس را بدون نقص نمي بينند و نمي توانند به عنوان شريك زندگي بپذيرند. موقعيتهاي زندگي را يكي پس از ديگري از دست داده و در نهايت تنها مي مانند.

  در ذهن  اين دسته از جوانان چه ميگذرد؟
  گزينه هایي مانند شغل كامل ،انسان كامل ،خانواده كامل و...گزينه هاي غالب اين افراد می باشد.
  گاهي اين حس انقدر شديد ميشود كه افراد را به سمت كمال گرايي مطلق سوق ميدهد و يك موقعيت غير واقعي و دست نيافتني را در ذهن گسترش ميدهد.
  انسانهاي گرفتار در اين ورطه كوچكترين نقص را نمي پذيرند و با وجود كوچكترين ايراد احساس شكست ميكنند. هميشه به دنبال هدفهایي مبهم ميگردنند ،با تقاضاهاي بي سر و ته خود ديگران را خسته و كلافه ميكنند و لقب يك انسان نچسب را در ذهن ديگران جاي ميدهند.

  دير به دير تصميم می گیرند و بسيار سخت به آن عمل ميكنند. اگر شما در خود رگه هايي از كمال گرايي را ديديد مي توانيد از روشها و پيشنهادات زير استفاده كنيد:
  شما قادر به نگه داشتن زمان نيستيد تا گزينه ی بي نقص شما پيدا شود. پس از بين گزينه هاي موجود بهترين را انتخاب كنيد.
  رو به جلو حركت كنيد و از حالت درجا زدن خارج شويد.
  گزينه بدون نقص يك رويا است سعي كنيد واقع بين باشيد.
  تمركز  خود را از روي گزينه هاي منفي به سمت گزينه هاي مثبت تغيير دهيد.

  نگرش خود را از ديدن نداشته ها به ديدن داشته ها معطوف كنيد.
  تمركز پراكنده خود را از روي تمام موارد به چند مورد محدود كنيد.
  به غير از افكارسياه و سفيد و قانون يا همه چيز يا هيچ چيز افكار ديگري هم در ذهن داشته باشيد.


  از الگوگيري استفاده كنيد. افراد موفق زيادي را در نظر بگيريد كه به حد بسيار بالايي رسيده اند در حالي كه آنها از ابتدا اينگونه موفق نبودند.

  منبع : مرکز آموزش و مشاوره بهارنکو

  انصراف از نظر