دسته بندی ها
  Filters
  اطلاعات تماس
  جستجو

  برخي اشتباهات دوران آشنايي

  قول و قرارهاي نابجا
  در دوران آشنايي، بين زوجين قول و قرارهايي گذاشته ميشود كه به نظر دو طرف از درستي و صراحت لازم برخوردار هست. در اين دوران تمركز بجاي اينكه بر تبادل اطلاعات باشد بيشتر بر تبادل احساسات است. زن و مرد هر دو بسيار خوش رفتار هستند و براي برقراري رابطه صميمانه بسيار مشتاق اند. در بسياري از موارد افراد در اين مرحله دچار حالات شيفتگي نسبت به يكديگر مي گردنند و مثل دو تاجر موفق كه قصد دارند كالاي خود را بهتر از آنچه هست نشان دهند عمل ميكنند.

  اين امر باعث ميشود خواسته يا ناخواسته يكسري توقعات غير منطقي در ذهن نامزد خود ايجاد كنند. در اين مرحله خواسته يا ناخواسته براي راضي نگه داشتن طرف مقابل و از دست ندادن وي تن به پذيرش خواسته هايي ميدهد و قول و قرارهايي ميگذارد كه هرگز از عهده انجام آن بر نمي آید. پس از طي كردن اين مرحله و فاصله گرفتن از آن شور و نشاط اوليه هرگونه زير پا گذاشتن قرارها و يا انجام ندادن آن باعث دلشكستگي زوج ميگردد و حتي منجر به توهين كردن و اهانت هم ميشود.


  جملاتي مثل اين :
  ميخواستي از اول قول ندهي
  چرا روي حرف خود نمي ايستي ميخواستي از اول بگي نميتوني اين كار را انجام بدهي
  نشان دهنده موارد ياد شده در بالاست.


  توقعات بالا و اصرار برانجام دادن آنها:
  پيش از ازدواج زن و مرد خواسته هاي پنهان  دارند كه بعد از ازدواج بصورت آشكار و نمايان در مي آيند. مشخص شدن ميزان توقعات در ابتداي رابطه به تداوم آن ميتواند كمك فراواني كند. داشتن توقعات بيجا يكي از نشانه هاي تعارض در روابط زناشويي است.
  فرض کنید يكي از دوستان شما در حد و انتظار شما ظاهر نميشود و باعث كدورت و دلگيري شما ميگردد براي بهتر شدن رابطه يا سطح توقع خود را پايين مياوريد يا آن دوستي را به كناري ميگذاريد.

   در روابطي كه پايه آن بر اساس تعهد است واكنش افراد متفاوت تر از يك رابطه دوستي و بدون تعهد رخ مي دهد. در بسياري از مواقع خانمها يا آقايان تمايلي به كوتاه آمدن از خواسته هاي خود ندارند و نميخواهند كه خواسته ها را متعادل تر كنند
  گفتن جملاتي نظير اين حق من است تجلي از اين گونه رفتارهاست.
  هنگامي كه ازدواجي شكل ميگيرد تعهدي كه بين دو نفر است حالت مادام العمر بودن دارد و همين امر باعث ميشود براي اجتناب از هر گونه سو استفاده ،زن و مرد در روابط مقرراتي وضع كنند كه انعطاف پذيري كمتري داشته باشد.
  جملاتي مثل
  اگر الان كوتاه بيايم تا آخر عمر وضع به همين شكل باقي ميماند بخوبي مورد بالا را نشان ميدهد.


  بنظر ميرسد دانستن خواسته ها و انتظارات همسر آينده مهم باشد ولي مهمتر از آن ميزان توانايي همسر در برآوردن اين توقعات و منطقي بودن آنهاست. لطفا به اين موارد توجه داشته باشيد.

  منبع : مرکز آموزش و مشاوره بهارنکو

  انصراف از نظر