دسته بندی ها
  Filters
  اطلاعات تماس
  جستجو

  تاثیر ارتباط کلامی بر رابطه ی زناشویی

  متاسفانه  مشکل بیشتر  زوج های امروزی این است که نمی توانند ارتباط کلامی برقرارکنند. ارتباطی که در آن کلمات ،عقاید و پیام های دو طرف را منتقل می کند. تجربه ی مشاوران نشان می دهد زوج هایی که ارتباط کلامی آنها از حالت گفتگویی صمیمانه و شادمانه خارج شود، به مرور بر رابطه ی زناشویی (رابطه جنسی) آنها تاثیرخواهد گذاشت. آنچه در ارتباط کلامی بیش از همه اهمیت  دارد ،لحن کلام است، سعی کنید لحن کلامتان همواره مثبت باشد ؛در هنگام صحبت کردن، نگرشی بسیار مثبت داشته باشید . توجه و بیان ویژگی های مثبت  همسرمان ، هیچ خرجی برای ما ندارد اما  بهره ی آن بسیار چشمگیر است. ما می توانیم همسرمان را با برشمردن موفقیت هایش ،موردتشویق قرار دهیم و از این طریق ،بر عزت نفس او بیفزاییم . یک جمله ی کوتاه ،کلام محبت آمیز و بطور کلی ارتباط کلامی موثر ،می تواند تاثیری شگرف بر روح و روان همسرمان بگذارد و بازتاب مثبت آن به شیوه های مختلف ،در زندگی خود ما نیز بروز خواهد کرد.

  منبع : مرکز آموزش و مشاوره بهارنکو

  انصراف از نظر