دسته بندی ها
  Filters
  اطلاعات تماس
  جستجو

  تشخیص حق انتخاب های دیگر (برای تصمیم گیری)

  جهت رشد آگاهی باید به سه عامل توجه نمود :
  1⃣⬅️ترک انتظارات عادتی
  2⃣⬅️آرام ساختن ذهن
  3⃣⬅️احساس همدردی نکردن با خود
  آنچه مهم است اینکه به خاطر داشته باشید در سخت ترین لحظات نیز بن بستی وجود ندارد و همواره انتخابی دیگر برای جستجو کردن وجود دارد.

  مشخصه فرآیند خلاق، آزمودن و تجربه کردن است.
  موفقیت و دریافتن راه های تازه خود نه تنها تقویت کننده ی شیوه ی خلاق است بلکه به پرورش اعتماد به نفس فرد و بروز این احساس که من می توانم کمک کند.

  تشخیص راه حل های جدیدبرای مشکلات:
  مهم این است که طرح هایی برای پاسخگویی به چالش های زندگی ابداع کنید.
  در واقع از روش حل مسئله استفاده کنید. زمانی که مهارت حل مسئله دارید احساس لیاقت و تسلط در شما تقویت می شود. افرادی که در مسئله گشایی مهارت یافته اند این اصل را می پذیرند که فایق آمدن بر چالش های زندگی تیاز به تلاش شخصی دارد. جهت تشخیص راه حل های جدید در مشکلاتتان این سه نکته کلیدی را در نظر داشته باشید:

  1⃣⬅️گاهی اوقات برای رویارویی با یک مشکل بهترین کار انتخاب راه حل منحصر به فرد و متفاوت است. البته راه مضر و خطرناک منظور نیست. بهترین مسئله گشایان آنانی اند که مبتکر و خلاق باشند و به مسائل از تمام زوایا نگاه کنند.
  2⃣⬅️ اغلب افراد به طور انعطاف ناپذیری راه حل تکراری و مشابه در حل مسایل به کار میگیرند.
  3⃣⬅️جهت مسئله گشایی باید رویکردی فعال داشت نه منفعل . آنچه از ذهن شما تراوش میکند ماحصل توانمندی ها، آگاهی ها و تفکر خلاقانه شماست.

  منبع : مرکز آموزش و مشاوره بهارنکو

  انصراف از نظر