دسته بندی ها
  Filters
  اطلاعات تماس
  جستجو

  تفاوتهای ساختاری زن و مرد

  1⃣⬅️تفاوت در ابراز احساسات:

   دوست داشتن یک مرد با یک زن فرق می کند. مرد دیگران را مردانه دوست دارد و احساسات خود را مردانه ابراز می کند و زن زنانه ابراز می نماید بنابرین بسیاری از جنگ و جدل ها بخاطر ندانستن این نکته کلیدی است. حضرت علی(ع) می فرمایند: مردم با هم می جنگند سر چیز هایی که نمی دانند. خانم ها خودشان را با اشک و صحبت تخلیه می کنند آقایان کم حرف می زنند کم گریه می کنند بنابرین بیشتر سکته می کنند.


  2⃣⬅️تفاوت های زن و مرد در نحوه به کارگیری مغز:

   مغز آقایان در آن واحد بر روی یک کار متمرکز می شود ولی خانم ها در آن واحد روی چند کار متمرکز می شوند.
  آقایان در آن واحد از یک نیمکره استفاده می کنند ولی خانم ها در آن واحد از دو نیمکره استفاده می کنند.
  مغز آقایان تخصصی و دسته بندی شده است ولی مغز خانم ها عمومی است.


  مرکز کنترل گویش در نیمکره چپ است اگر آقایان سکته کنند و آن قسمت از نیمکره چپ که مربوط به کنترل گویش است ازکار بیافتد آقایان تا آخر عمر نمی توانند تکلم کنند و لال می شوند ولی خانم ها در چنین حالتی نیمکره راست وظیفه نیمکره چپ را بعهده می گیرد و خانم ها دوباره شروع به صحبت می کنند.
  مغز آقایان هر قسمت مأموریت ویژه ایی دارد و با قسمت دیگر کاری ندارد ولی مغز خانم ها همه قسمت ها همه کار انجام می دهند.
  نیمکره راست مربوط به احساسات و ادراکات و نیمکره چپ مربوط به منطق و تحلیل است با توجه به این نکته آقایان نمی توانند در آن واحد هم احساسی باشند و هم منطقی ولی خانم ها اینگونه نیستند و درآن واحد هم می توانند احساسی باشند و هم منطقی، بنابراین اگر آقا در حالت منطقی قرار دارد نباید انتظار داشت رفتار احساسی از خود نشان دهد بایستی موتور او را گرم کرد و کم کم احساسی شود.

  منبع : مرکز آموزش و مشاوره بهارنکو

  انصراف از نظر