دسته بندی ها
  Filters
  اطلاعات تماس
  جستجو

  تفکر نقادانه

  تفکر انتقادی یک فرآیند شناختی فعال، هدفمند و سازمان یافته است که با استفاده از آن به بررسی افکار و عقاید خود و دیگران پرداخته و به فهم روشن تر و بهتری دست می یابیم  تفکر نقادانه مستلزم استفاده فعال از هوش، دانش و توانایی ها برای مقابله موثر با موقعیت های زندگی است.
  در تفکر فعال وقتی فرد با یک موقعیت تصمیم گیری و انتخاب مواجه می شود، فعالانه به جمع آوری اطلاعات می پردازد، امکان ها و احتمالات مختلف را بررسی می کند، با افراد با تجربه و متخصص مشورت می کند و سپس درباره تمامی این موارد به تفکر انتقادی می پردازد. همچنین یکی از ابعاد مهم تفکر انتقادی، بررسی دقیق موقعیت ها با پرسیدن سوالات مناسب و مربوط است که باعث می شود درک بیشتری نسبت به دنیا پیدا نموده و تصمیم های آگاهانه تری بگیریم.
  راهکارهای تقویت تفکر انتقادی:
  تقویت تیزبینی
  تقویت حافظه
  حدس زدن
  بررسی کردن
  استفاده از نشانه ها
  پرسیدن سوالات
  به وسیله مهارت تفکر انتقادی به موارد زیر خواهیم رسید:
  ادراک تاثیرات اجتماعی و فرهنگی برارزش ها، نگرش ها و رفتارها
  آگاهی از نابرابری ها، پیشداوری ها و بی عدالتی ها
  واقف شدن به این مسئله که دیگران همیشه درست نمی گویند
  آگاهی از نقش یک شهروند مسئول

  منبع : مرکز آموزش و مشاوره بهارنکو

  انصراف از نظر