دسته بندی ها
  Filters
  اطلاعات تماس
  جستجو

  رفتارها و بازخوردها

  انسانهايي كه در سرتاسر اين دنيا زندگي مي كنند در برخورد با اطرافيان به گونه اي متفاوت عمل ميكنند و باعث ميشوند كه بازخوردهاي و انرژي هاي منفي يا مثبت به ديگران وارد كنند.
  فردي را در نظر بگيريد كه حتي  براي كوچكترين مسائل شروع به شكايت كردن ميكند ديگران را در مورد بوجود آمدن مشكلات مسئول ميداند و هيچ گونه مسئوليتي را در مورد وضع كنوني نمي پذيرد.

  كنار آمدن با اين گونه افراد سخت مي باشد و در رابطه با همسر هم اين شاكي بودن اثرات تخريبي به جا مي گذارد.
  كساني كه هميشه با شك دست به گريبانند و نسبت به همه چيز و همه كس حس بدبيني دارند مرتب فكر ميكنند ديگران به آنها حسادت ميكنند. اين گونه افراد ديگران را كم اهميت نشان مي دهند و خود را خيلي بالاتر از ديگران فرض ميكنند. معتقدند دائم بايد از آنها تعريف وتمجيد شود .اين افراد در رابطه به همسر هميشه با حقارت به طرف مقابل نگاه ميكنند.

  افرادي كه مظلوم نمايي و نقش قرباني شدن را دوست دارند. علاقه زيادي دارند كه ديگران را كنترل كنند و طوري رفتار كنند كه ديگران مجبور به پذيرش رفتارها و خواسته هاي آنان شوند. اين گونه افراد در رابطه با همسر جر و بحث زيادي ميكنند تا بتوانند به خواسته خود برسند.
  مراقب انرژي هايي كه با رفتارمان به ديگران ميدهيم باشيم.

  منبع : مرکز آموزش و مشاوره بهارنکو

  انصراف از نظر