دسته بندی ها
  Filters
  اطلاعات تماس
  جستجو

  سياستهای زنانه

  چگونه دلخوری ها را از رابطه دور كنيم؟!
  مسير زندگی هميشه هموار نيست و گاهی اوقات در برابر موضوعات بسيار كوچك آن چنان برخورد ناشايستی با همسر خود داريم كه بعد از ان اتفاق دچار سردرگمی ميشويم كه چگونه اوضاع را درست كنيم؟!

  به ياد داشته باشيد:
  بعد از دعوا و ايجاد ناراحتی بحث را بصورت مكرر در ذهن خود مرور نكنيد.
  كلماتی كه هنگام ناراحتی شنيده ايد را به خاطر نسپاريد و بار سنگين اين كلمات را به دوش نكشيد.
  مسئله را زياد ادامه ندهيد
  بعد از تمام شدن بحث سعی نكنيد با نيش و كنايه آن موضوع را بصورت غيرمستقيم به همسرتان تذكر دهيد.

  عذرخواهی كه همراه با پشيمانی واقعی نباشد مسئله را بدتر ميكند.
  بعد از آرام شدن سعی كنيد سوءتفاهم ها را برطرف كنيد.
  نگرش خود را در برخورد با مسائل تغيير دهيد.

  صبر و حوصله بيشتری از خود نشان دهيد.

  منبع : مرکز آموزش و مشاوره بهارنکو

  انصراف از نظر