دسته بندی ها
  Filters
  اطلاعات تماس
  جستجو

  سیاستهای مردانه، قلب خانه

  در هر سيستم نظام مندي كه در اين جهان وجود دارد و مشغول به كار است يك قسمت اصلي و مهم كار به حركت در آوردن بقيه قسمت ها می باشد. در نظام و سيستم خانواده يك قلب تپنده وظيفه به حركت در آوردن بقيه اعضا را به عهده دارد اين قلب تپنده، زن خانه نام دارد.
  اگر اين قلب به صورت سالم كار خود را انجام دهد ميتواند بقيه قسمت ها را به نشاط و شادابي وا دارد. اگر زن ها شيطنت و شوخي داشته باشنند بقيه خانواده هم نويد زندگي را دريافت ميكنند زنان پيام آور شادماني هستند.

  چه بهتر است براي مراقبت از اين پيك شادي و شادماني به نكات زير توجه داشته باشند.
  كلماتي مثل دوستت دارم ، ميخواهم مراقبت باشم، يك بار پر از انرژي مثبت دارد و زماني كه اين پيام مثبت را به زنان ميدهيم ميتوانيم طعم خوشبختي را در رابطه با او بچشيم.سعي كنيد هر روز اين كار را انجام دهيد.

  وقت شناس باشيد و اگر قولي به همسر خود ميدهيد سعي كنيد در مقابل اين قول ها خود را مسئول بدانيد.
  ميتوانيد به همسر خود بگوييد كه او در دنيا نزد شما بهترين است و به او احساس ارزشمندي بدهيد.

  همسر خود را متوجه اين موضوع كنيد كه در هر شرايطي ميتواند به شما تكيه كند و شما محكم و با صلابت در كنار او هستيد
  به هر دليلي از تحقير كردن همسر خود بپرهيزيد. هيچگاه به عنوان يك همسرآزار خود را جلوه ندهيد. در همسر آزاري صرفا جنبه جسمي مورد نظر نيست بلكه اگر يك ويژگي ناپسند را به شريك زندگيتان نسبت دهيد شما ميتوانيد يك همسرآزار باشيد.

  هيچگاه زنانگي همسرتان را نشانه نرويد. اگر به يك مهماني در خانه دوستتان دعوت شده ايد نگوييد تا به حال خانه اي به اين تميزي را نديده ام و غذايي به اين خوشمزگي نخورده بودم. اين جملات حس بد و  مفيد نبودن را در همسرتان تقويت ميكند.

  زماني كه در جمعي نشسته ايد مخصوصا اين جمع از بستگان خود شما باشد و همسر شما در اين جمع حضور داشته باشد در گوشي نجوا نكنيد با اين كار احساس تنهاي همسرتان را تقويت كرده ايد.

  زماني كه همسر شما به طور ناگهاني در وضعيت خود تغييراتي ايجاد ميكند به ان تغييرات توجه كنيد.در خانم ها هنگامي كه يك فشار عصبي يا هيجاني بر آنها غالب ميشود سعي ميكند تغييراتي را ايجاد كند. اين تغييرات هميشه از بيرونشان است پس به ياد داشته باشيد اين تغييرات ميتواند پيام مهمي به شما بدهد.

  زن ها عاشق تفريح لذت بخش هستند مثل خريد كردن ،مهماني رفتن. براي آنها وقت بگذاريد و با هم حتي اگر شده يك پياده روي ساده و يا يك خريد كوچك را انجام دهيد. گاهي كنار آنها بنشينيد نه به منظور برآورده شدن نياز خودتان كنار آنها دراز بكشيد، با او صحبت كنيد و حتي اگر در مواردي او را ناراحت كرده ايد بابت اين كار به او توضيح دهيم.

  زن ها مرد هاي شوخ طبع را ميپسندند. شوخ طبع بودن استرس را از انسان ها دور كرده و قلب ها را به همديگر نزديك ميكند. سعي كنيد مردي شوخ طبع باشيد اما آن را به صورت افراطي دنبال نكنيد.
  هركسي آرزو يا رويايي دارد ميتواند خنده دار باشد يا منطقي. سعي كنيد در برآورده كردن رويا هاي همسرتان به او كمك كنيد. اگر نميتوانيد آنها را برآورده كنيد هرگز به آن روياها و آرزوها نخنديد.

  در بسياري از موارد سعي كنيد كه از بالا به او نگاه نكنيد چون در اين حالت  شما حكم زندان بان را داريد و او زنداني. سعي كنيد براي برطرف كردن اين موضوع خود را در بسياري از موارد با او برابر بدانيد.
  براي دادن احساس امنيت به همسرتان در رابطه با او وفادار بمانيد.
  مراقب قلب خانه تان باشيد.

  منبع : مرکز آموزش و مشاوره بهارنکو

  انصراف از نظر