دسته بندی ها
  Filters
  اطلاعات تماس
  جستجو

  فروپاشی یک رابطه

  در برخی موارد می توانيم فرو پاشی يک رابطه را پيش بينی كنيم. هر زمان كه به عوامل زير اجازه داديم وارد رابطه ما و همسرمان شوند و زندگی ما را عرصه تاخت و تاز قرار دهند بدانيد با دست خود زندگی را بسمت نابودی سوق داده ايد.
  اين چهار عامل هميشه بصورت منظم وارد معركه ميشوند:

  انتقاد
  هميشه در ارتباط با كسی كه با او زندگی ميكنيد گلايه هایی داريد اما بين گلايه و انتقاد تفاوت زيادی وجود دارد.
  انتقاد بسيار فراگيرتر از گلايه است. در واقع در انتقاد شخصيت همسر خود را زير سوال برده ايد.

  اهانت
  اهانت يك رابطه را تخريب ميكند زيرا نفرت را می رساند.
  اگر همسرتان احساس كند كه از او متنفريد بدانيد كه هيچ مسئله ای حل و فصل نمی شود.
  طعنه زدن هم نوعی اهانت است.

  تدافعی رفتار كردن
  رفتار تدافعی در واقع راهی براي سرزنش كردن شريك زندگی است. در واقع به همسر خود ميگوييد من مشكلی ندارم اين تو هستی كه مشكل داری.
  حالت تدافعی بر شدت اختلاف نظر می افزايد و به همين دليل است كه تا اين حد مخرب است.

  كارشكنی
  زمانی كه ٣عامل قبلی وارد يك رابطه شوند سرانجام نوبت به كارشكنی ميرسد.
  در اين مرحله ديده شده كه فرد واكنش نشان نمی دهد مانند ديوار سنگی سر جای خودش می نشيند و طوری رفتار ميكند كه صحبتهایی كه ميشنود ابدا مهم نيستند و در عوض سر فرصت مناسب سنگ اندازی هایی را انجام می دهد.
  هميشه مراقب اين چهار عامل باشيد و آنها را تحت كنترل در آوريد.

  منبع : مرکز آموزش و مشاوره بهارنکو

  انصراف از نظر