دسته بندی ها
  Filters
  اطلاعات تماس
  جستجو

  فواید دیدار و توجه به والدین

  دوستان این مسئله را در نظر بگیرید که شما و همسرتان هر دو ثمره  زحمات پدر و مادرهایتان هستید و در علاقه سرشار پدر و مادر به فرزاندانشان هیچ شکی نیست پس دوری و بی توجهی فرزند برای آنها طاقت فرسا و عذاب آور می باشد و خواهان دیدار او بعد از ازدواج هستند در ضمن قرار نیست با ازدواج، افراد کل خانواده خود را فراموش کرده و فقط توجه خود را معطوف به همسر خود کنند که این کمال بی انصافی است.
  در زیر فواید دیدار و توجه به والدین را توضیح میدهیم:

  1⃣⬅️حفظ بهداشت روانی
   رفت و آمد با خانواده همسر بهداشت روانی  را تضمین می کند. زیرا همسرتان با دیدن آنها گاها درد دل می کند و این باعث میشود احساس سبکی کنند
  شاید بپرسید چرا با ما درد دل نمی کنند؟ هنوز انتظار نداشته باشید سریع  این اتفاق بیفتد شما باید اعتماد همسرتان را جلب کنید تا او با شما درددل کند.
  2⃣⬅️وجود تنوع در زندگی
  دید و بازدید خانوادگی سبب تنوع در زندگی می شود و خانواده را از حالت یکنواختی  در می آورد و در خانواده هایی با رفت و آمد پویای و تحرک وجود دارد.
  3⃣⬅️رشد و بالندگی اجتماعی
  اگر خانواده ها به دید و بازدید هم نروند فرزندان آنها به رشد اجتماعی مطلوب نمی رسند. بچه ها با مهمانی رفتن آداب پسندیده مربوط به نقش های مهمانی و میزبانی آشنا می شوند.

  4⃣⬅️برخورداری از حمایت های فکری خویشاوندی
  با توجه به رفت و آمد ها میزان دریافت های فکری ما افزایش می یابد و می توان از آنها به عنوان حامی و از تجربه آنها بهره برد و حمایت آنها را بدست آورد.

  5⃣⬅️سبک یاری
  می توان با ایجاد ارتباط موثر با خانواده گاهی باری از روی دوش هم بر داریم و کمک کردن را یاد بگیریم

  6⃣⬅️امنیت خاطر
  وقتی فرزندی به دیدار خانواده خود می رود شادی و رضایت خاطر را در چهره آنها می توان دید و دیدار والدین همسر موجبات آرامش خاطر همسر ما را فراهم می آورد و متقابل والدین هم خوشحال و خشنود می شوند.

  7⃣⬅️بهرمندی از تجربه بزرگترها
   باید بین دخالت کردن و راهنمایی کردن والدین تفاوت قائل شد در دخالت والدین به فرزندان اجازه ی فکر و اظهار نظر نمی دهند و اگر دخالت ها درست نباشد زندگی همسران را دچار مشکل می کند هر چه همسران پختگی کمتری داشته باشند والدین بیشتر دخالت می کنند ولی راهنمایی یعنی نشان دادن راه و در این شیوه فرزندان خود را مختار می کنند که با توجه به این دلایل مسیر درست را انتخاب کند
  8⃣⬅️ایجاد تعادل در خانواده
  گاه مشکلات تعادل زندگی را بهم می ریزد لذا در رفت و آمد با بزرگترها کمک بزرگی است که از پند وتجربه آنها بهره ببریم. تجربه نشان داده است همسرانی که رابطه خوبی با هم دارند با خانواده همسر خود نیز رابطه خوبی دارند.

  حالا چرا برخی زنان و مردان بعد از ازدواج با یکدیگر مانع برقراری ارتباط میان همسرخود و خانواده ش می شوند؟آنها یا اهمیت چنین ارتباطی را نمی دانند یا بر اثرات روانی و سازنده ی این نوع ارتباط بر همسر خویش غافل هستند  یا به قدری خود خواه  و خود محورند که فقط به نیازهای خویش توجه دارند و این امر زمینه ایجاد مشکل را فراهم میکند.
  البته نگه داشتن تعادل در مورد رفت و آمد با بستگان و خانواده ی همسر امری ضروری است افراط و تفریط  در این زمینه  مشکل آفرین است

  منبع : مرکز آموزش و مشاوره بهارنکو

  انصراف از نظر