دسته بندی ها
  Filters
  اطلاعات تماس
  جستجو

  قدر داني وتشكر از همسر

  ✔️يكي از ويژگي هاي پسنديده اي كه متاسفانه جزء فراموش شده ترين ويژگي هاي رفتاري هم به حساب مي آيد تشكر و قدرداني از ديگران بخصوص از همسر ميباشد.
  ☑️بارها و بارها اين جملات را از زبان زوجها ميشنويم:
  اين كاري كه براي من انجام داده جزء وظيفش هست مرد شده كه براي زنش اين كار را انجام بده
  زنم است وظيفه دارد به امور خانه رسيدگي كند.
  بيشتر ما عادت داريم  كارهايي را كه برايمان انجام نداده اند را مدتها در ذهن خود نگه داريم ولي هرگز به خاطر كارهايي كه برايمان انجام داده اند قدر داني نمي كنيم. قدرداني و قدرشناسي در يك رابطه باعث بهبود رابطه عاطفي ميشود و به دنبال خود سلامت روان را به دنبال خواهد اورد.

  تاثيرات قدر شناسي از همسر
  رابطه با همسر را بسوي مثبت شدن سوق مي دهد.
  لذت بودن در كنار همسر را افزايش ميدهد چرا كه نكات مثبت رفتاري او را بيشتر ميبينيم .
  ✅رضايت از زندگي زناشويي را بالا ميبرد
  درك بهتري از خوشبختي بدست  خواهيد آورد.
  ميزان ابتلا شدن به بيماريهاي روحي و رواني را كاهش ميدهد.
  حس خودخواهي را پايين مياورد.

  منبع : مرکز آموزش و مشاوره بهارنکو

  انصراف از نظر