دسته بندی ها
  Filters
  اطلاعات تماس
  جستجو

  كليدهاي طلايي ارتباط

  موارد زيادي وجود دارند كه مي توانند تضمين كننده يك رابطه صميمانه و عاشقانه باشند. چند مورد از آنها را مرور ميكنيم:
  اعتماد و احترام متقابل
  هر زمان كه بين زوجين اعتمادي شكل بگيرد احترام را به همراه خود يدك ميكشد. زماني ميتوانيد از احترام و اعتماد برخوردار شويد كه خود شما اين احترام و اعتماد را داشته باشيد. ما نمي توانيم آن چيزي را كه خودمان نداريم از ديگران دريافت كنيم.

  شوخ طبعي و بذله گويي
  در بين زوجها آنهايي كه با همديگر ميخندند زندگي بادوام تر و بهتري دارند. زوجها ميتوانند حتي به مشكلات با ديد بذله گويي و شوخ طبعي برخورد كنند تا استرسهاي بيروني كاهش پيدا كند.
  شاد بودن
  ساده ترين حقي كه هركسي در اين دنيا دارد حق شاد زيستن مي باشد. انسانها خود ميتوانند انتخاب كنند كه زندگي شادي داشته باشند يا غمگين و عبوس باشند.

  احساس امنيت
  يكي از نيازهاي اساسي احساس امنيت داشتن در كنار همسر است. براي به دست آوردن اين احساس بايد همديگر را انگونه كه هستيم بپذيريم. تا اين احساس امنيت تقويت پيدا كند.
  عدم عادي بودن در رابطه
  روزمرگي هاي طولاني مدت در رابطه بسيار كشنده ست. انگيزه و علاقه را به حد صفر ميرساند. كمي دست به ماجراجويي بزنيد و چيزهاي جديد را تجربه كنيد.

  داشتن يك رابطه عميق و نزديك
  علاوه بر روابط اجتماعي و فردي در بين زوجين داشتن يك رابطه جنسي و صميمانه مي تواند بقيه عواطف را متعادل كند.
  پذيرش يكديگر
  براي دوست داشتن و عشق ورزيدن هيچ گونه شرط و شروطي نگذاريد. شريك زندگيتان را با ستايش و فهم كامل بپذيريد تا او ادامه دهنده اين راه باشد.

  منبع : مرکز آموزش و مشاوره بهارنکو

  انصراف از نظر