دسته بندی ها
  Filters
  اطلاعات تماس
  جستجو

  كليدهاي طلايي زندگي

  يكي از كليدهاي طلايي كه هر زوج مي تواند در زندگي از آن استفاده كند تا يك رابطه خوب را تجربه كند اعتماد است.
  به هر رابطه اي كه نگاه ميكنيم براي اينكه ادامه داشته باشد حتما بايد ازدرجه اي از اعتماد  برخوردار باشد و هر دو طرف رابطه اين اعتماد را نسبت به طرف مقابل داشته باشند.

  ⬅️معمولا بعد از ازدواج همسران سعي ميكنند كه اين اعتماد را به يكديگر نشان دهند با گفتن اسرار، اطلاعات ،عادتهاي خوب و بدي كه دارند.البته نبايد فراموش كردكه گرچه اعتماد ميتواند عشق ودوستي را اثبات  كند و افزايش دهد ولي سوءاستفاده از اعتماد طرف مقابل موجب از بين رفتن رابطه خوب ميشود.

  مثل تمام موارد ،در اين مورد هم بايد تعادل را رعايت كرد چرا كه بعضي افراد هنگامي كه اعتماد مطلق را تجربه ميكنند ممكن است دست به فريب كاري بزنند واز آن سو كم اعتمادي هم ميتواند به اذيت شدن و زجر كشيدن شود.

  اعتماد به دو صورت وجود دارد:
  اعتماد شعاري
  اعتماد عملي
  توجه داشته باشيد كه مورد دوم به بهبود رابطه كمك ميكند.
  با توجه به مطالب بالا و آگاه شدن از اهميت اين موضوع اين نكته مهم را فراموش نكنيد هرگز كاري نكنيد و به طرفي گام بر نداريد كه اعتماد همسرتان نسبت به شما كم شود زيرا از دست دادن اعتماد چيزي نيست كه بتوانيد به راحتي دو مرتبه بدست اوريد.

  منبع : مرکز آموزش و مشاوره بهارنکو

  انصراف از نظر