دسته بندی ها
  Filters
  اطلاعات تماس
  جستجو

  مسئولیت مرد در خانواده

  هر اجتماعی، نیازمند مدیر و سرپرست است؛ خانواده نیز از این اصل کلی پیروی می کند. اگر خانواده ای از مدیریت صحیح برخوردار نباشد، شیرازه ی امورش از هم می پاشد و نظم و انسجام آن از بین می رود. خانواده یک واحد کوچک اجتماعی است و همانند یک اجتماع بزرگ باید رهبر واحدی داشته باشد. در نتیجه، یکی از زن و مرد باید "رئیس" خانواده و دیگری "معاون" و تحت نظارت او باشد.

  مردان باید در مدیریت خانواده به تصمیم گیری عاقلانه بپردازند و اداره ی خانواده را بر محور عقل و منطق استوار سازند. اقتدار توأم با تفاهم و همدلی، مشورت با اعضاء خانواده، صمیمیت، عطوفت، احترام و مسئولیت پذیری افراد نسبت به یکدیگر می تواند در موفقیت نهاد خانواده مؤثر باشد؛ مرد و زن در زندگی نسبت به یکدیگر وظایفی دارند که رعایت آنها باعث ارتقاء کیفی خانواده و بهره مندی از آرامش و آسایشی است که خداوند به ایشان وعده داده است:

  مرد سرپرست خانواده است
  وظیفه ی سرپرستی خانواده، به عهده ی مرد است.
  موقعیت سرپرستی مرد بر خانواده، به سبب وجود ویژگی هایی در مرد است، مانند برتری قدرت تفکر او بر نیروی عاطفه و احساسات (به عکس زن که سرشار از عواطف است) و داشتن بنیه و نیروی جسمی که هم بتوانند بیندیشد و نقشه طرح کند و هم از حریم خانواده ی خود دفاع نماید.
  خانواده به همان اندازه که به لطافت روح، احساسات و عواطف سرشار زن نیازمند است؛ به قدرت، قاطعیت و تدبیر نیز احتیاج دارد و چون این ویژگی ها به طور طبیعی و فطری در مرد قوی تر است، اسلام مسئولیت اداره ی خانواده را بر عهده ی او نهاده است. افزون بر آن، تعهد مرد در برابر همسر و فرزندان نسبت به پرداختن هزینه های زندگی، مهریه و تأمین زندگی آبرومندانه همسر و فرزندان، این حق را به او می دهد که وظیفه ی سرپرستی بر عهده او باشد. امام صادق (علیه السلام) می فرماید: از سعادت مرد آن است که سرپرست خانواده اش باشد.

  مسئولیت در برابر همسر
  وقتی ازدواج می کنید یعنی مسئولیت یک فرد دیگر را به عنوان همسر خود پذیرفته اید. شما در برابر همسر خود مسئولید؛ به این معنا که هر اتفاقی خوب یا بد و در هر زمینه ای برای همسرتان بیفتد به طور مستقیم یا غیرمستقیم به شما مربوط است. وقتی سلامتی همسرتان به خطر می افتد شما مسئولید که تمام تلاشتان را بکنید تا همسرتان سلامتی خود را به دست بیاورد. مسئولیت دیگر در برابر احساسات همسرتان است. مسلماً یکی از بزرگ ترین دلایلی که همسرتان شما را برای ازدواج انتخاب کرده است، این بوده که شما توانستید احساسات او را به دست بیاورید. پس یکی از بزرگ ترین مسئولیت های زندگی شما این است که بتوانید همواره احساسات همسر خود را درک کرده و به آنها اهمیت دهید. پذیرش مسئولیت در قبال احساسات همسرتان به این معنی است که همیشه احساسات او را جدی گرفته و سعی کنید که احساساتش را جریحه دار نکنید. یکی از جوانب دیگر مسئولیت پذیری، احترام به همسرتان و جدی گرفتن شخصیت اوست.

  منبع : مرکز آموزش و مشاوره بهارنکو

  انصراف از نظر