دسته بندی ها
  Filters
  اطلاعات تماس
  جستجو

  مهارتهای مفید در ارتقاء روابط زناشویی

  از به کار بردن کلمات قضاوت آمیز و اصطلاحات دوپهلو خودداری کنید. این کلمات احساس ارزشمندی فرد را موردحمله قرار داده و به آن لطمه می‌زنند؛ بنابراین در رابطه‌ی بین زن و شوهرهای صمیمی جایی ندارند.

  از برچسب زدن‌های کلی به پرهیزید. کلماتی مانند
  کودن، دیوانه، خودخواه، تنبل، بی‌مصرف، بدکار، یک شیطان یا خنگ

  از پیام‌های «تو» سرزنشگر و اتهام‌آمیز، پرهیز کنید. تو هیچ‌وقت به‌موقع به خانه نمی‌آیی

  از پرداختن به گذشته‌های خیلی دور پرهیز کنید. ارتباط سالم بر موضوع کنونی متمرکز است، ولی ارتباط ناسالم بیشتر به مسائل گذشته می‌پردازد.

  از مقایسه‌های منفی خودداری کنید

  از تهدید کردن بپرهیزید

  به‌جای حمله کردن با احساساتتان، آن‌ها را توصیف کنید.

  زبان بدن باز و پذیرنده داشته باشید.

  از پیام‌های کامل استفاده کنید.

  منبع : مرکز آموزش و مشاوره بهارنکو

  انصراف از نظر