دسته بندی ها
  Filters
  اطلاعات تماس
  جستجو

  مهارت گوش کردن

  مشاور:
  فرض کنید که امروز هم یکی از آن روزهایی است که همه چیز، برخلاف میل شماست، تلفن زنگ می زند و خبر بدی به شما می دهند، بچه گریه می کند و قبل از آنکه بفهمید غذا می سوزد. شوهرتان نگاهی به گاز می اندازد و می گوید:
  اه. غذا درست کردن رو کی یاد تو داده؟
  در این لحظه چه واکنشی نشان می دهید؟
  خانم 1: ظرف غذا رو پرت می کنم.
  خانم 2: می گویم بیا تو که بلدی خودت ای غذای لعنتی رو درست کن.
  خانم 3: آنقدر ناراحت می شوم که فقط گریه می کنم.

  مشاورحرف های شوهرتان، چه احساسی را نسبت به او، در شما ایجاد کرد؟
  خانم ها: خشم، تنفر، رنجش.

  مشاور آیا آن روز ادامه کار منزل آسان است؟
  خانمها : نه تمام روزم مزخرف می شود.
  مشاور: فرض کنید وضعیت، همان وضعیت قبلی است و غذا سوخته، اما شوهرتان در برخورد با این وضعیت می گوید: وای عزیزم، برای تو روز خیلی بدی است، بچه، تلفن و حالا هم غذا
  خانم1:اگر شوهرم، چنین چیزی به من می گفت سکته می کردم.

  خانم2:خیلی تعجب می کردم.

  خانم3: آنقدر خوشحال می شدم که او را بغل می کردم و می بوسیدم.
  مشاور: چرا؟
  خبر بد شنیده ای، بچه هنوز در حال گریه است و غذا، همچنان سوخته
  خانم ها:اینها مهم نیستند
  مشاور: خب چه چیزی باعث تفاوت می شود؟
  خانم:
   اینکه از من انتقاد نکرد و طرفدارم بود
  در این مثال می توان پایه های اصلی گوش دادن انعکاسی را مشاهده کرد.
  نخست آنکه پاسخ انعکاسی موجود غیر قضاوت آمیز بود یعنی همسری که درحال گوش دادن بود هیچگونه قضاوتی نکرد.️ دوم، آنکه انعکاسی صحیح از همان چیزی بود که فرد دیگر تجربه می کرد یعنی فقط شرایطی که اتفاق افتاده بود را به زبان آورد، تلفن، خبر بد، گریه بچه و سوختن غذا. ️سوم، پاسخ بسیار کوتاه و مختصر بود و خیلی به قول معروف سخنرانی نکرد.
  اگر زمان گوش دادن ما هم بتوانیم این نکات را رعایت کنیم قطعا می توانیم کیفیت ارتباط خود را ارتقا دهیم.

  منبع : مرکز آموزش و مشاوره بهارنکو

  انصراف از نظر