دسته بندی ها
  Filters
  اطلاعات تماس
  جستجو

  چرخه عاطفی در زنان و مردان

  همه انسانها بنا بر يك نياز طبيعي كه در درونشان وجود دارد به نيازهايی مانند صميمي شدن، كناره گيري كردن و دوري گزيدن پاسخ مثبت مي دهند .شدت پاسخ دهي به اين نيازها در  زنان و مردان متفاوت مي باشد. به مجموع اين نيازها و بالا و پايين شدن آن ،چرخه عاطفي گفته ميشود.

  چرخه عاطفي در زنان و مردان متفاوت است.
  در زنان اين چرخه همانند موج ميماند و خاصيت اوج گيري و پايين آمدن دارد در حالي كه در مردان به شكل يك فنر عمل ميكند و خاصيت كش آمدن و دو مرتبه جمع شدن به خود ميگيرد. هنگامي كه زنان احساس ميكنند كسي آنها را عاشقانه دوست دارد اين چرخه اوج ميگيرد. تغييرات در چرخه عاطفي در زنان بيشتر از مردان اتفاق مي افتد.

  مردها بنابر طبيعت استقلال پذيري و نياز به آزادي در بعضي مواقع از همسر خود كناره گيري ميكنند (حالت فشار دادن به يك فنر را به خود ميگيرد) و وقتي بنظر خود اين حالت عقب گرد به اندازه كافي بود ناگهان بسمت همسر خود بازميگردند. (بدليل نيازي كه به محبت همسر دارند)
  داشتن اطلاعاتي در اين زمينه به بهبود رابطه بين همسران كمك زيادي ميكند:
  خانمها بايد بدانند كه  به نياز طبيعي مردان براي تنهابودن براي مدت كوتاه احترام گذارند. هنگامي كه آقايان در اين مرحله هستند با سوالات متعدد آنها را خسته نكنند سوالاتي از اين قبيل که
  چرا اينطوري شدي؟اتفاقي افتاده؟
  قصد تلافي كردن نداشته باشيد. در مواردي ديده شده كه خانمها بعد از اينكه با اين مرحله از چرخه عاطفي آقايون روبرو ميشوند منتظر فرصت مي مانند   تا زماني كه همسرشان به سوي آنها باز مي گردد همسر خود را مورد بي مهري قرار دهد.

  بعد از اينكه آقايان با بي توجهي خانمها روبرو ميشوند سعي ميكنند كه اين نياز را در خود خاموش كنند.
  در كشمكش اين چرخه عاطفي اگر اين فرصت به آقايان داده نشود مردها هرگز احساس نياز به همسر و عشق و علاقه به او را در خود پيدا نميكنند. چرا كه احساس دلتنگي شكل نميگيرد.

  از آن سو مردها بايد در نظر داشته باشند زنان هنگامي  در بهترين شرايط قرار ميگيرند كه عشق و محبت و توجهي كه نيازمند آن هستند را به آنها ارزاني دارند .در اين حالت قدرت بيشتري پيدا ميكنند و با انگيزه تر ميشوند.

  منبع : مرکز آموزش و مشاوره بهارنکو

  انصراف از نظر