دسته بندی ها
  Filters
  اطلاعات تماس
  جستجو

  چند تـوصیه مهم همسرداری بـرای خانمها

  همیشه ازکلمه" ما" استفاده نمایید نه من وتو ؛ فراموش نکنید که اکنون زندگی مشترک شروع شده دیگرمن و تو مطرح نیست. دشمن زندگی مال من و مال تو  گفتن است ...یاد بگیریم مال ما گفتن را ... منصف و قدردان باشید.

  درمقابل شوهر خود هرچند حق با شما باشد، لجبازی و اصرار نکنید.اگر بحثی شد آن را کش ندهید. زود دعوای احتمالی را با احترام تمام کنید. کسی از احترام ضرر نکرده! مراقب آثار دعوا و مشاجره و فحاشی روی بچه هاتون باشید که بعدها پشیمانی سودی نداره.

  شوهر خود را بخصوص درمقابل بستگانش تحقیر نکنید. ازتعریف و تمجید بستگان خود درمقابل آنان پرهیز نمایید.

  گله گذاری نکنید و تلخی های گذشته را مرور و یادآوری نکنید. گذشته گذشته و نباید آینده را با تکرار تلخیها خراب کرد اونو از همین الان خوب بسازید. از شیشه جلوی ماشین زندگی به بیرون نگاه کنید نه از آینه به عقب .

  چنانچه کمک‎هایی ازطرف بستگان شما به شوهرتان شده آنها را به رخ او نکشید. اصلا به رخ کشیدن هرکاری بده...

  درخانه و فقط برای شوهرتان از لباس اندامی و چسبان و بدن نما و عطرهای محرک و آرایش آنچنانی و  عشوه و کرشمه استفاده کنید. اگر بچه دارید به آثار مخرب رفتارها و نمادهای جنسی و لباسهای محرک توجه کنید.

  شوهر خود را در معاشرت با دوستان و اقوامش محدود نکنید. بگذارید گاه به غار تنهایی خود برگردد.

  دررفت و آمد و معاشرت با بستگان شوهر خود پیشقدم باشید.

  زحماتی که برای پذیرایی خویشاوندان شوهر خود متحمل می شوید به رخ شوهر خود نکشید.

  همیشه خود را دراختیار او بگذارید اما او را درفشار نگذارید و اگر در وظایف جنسی از او ناتوانی دیدید او را سرزنش نکنید.احکام و حدود شرع را رعایت کنید. اطاعت به نفع زن است نه نشوز و نافرمانی.

  منبع : مرکز آموزش و مشاوره بهارنکو

  انصراف از نظر