دسته بندی ها
  Filters
  اطلاعات تماس
  جستجو

  چهار سواری که بر رابطه ی ما می تازند

  انتقاد
  شخصیتش رازیر سوال نبر
  انتقاد کل شخصیت فرد را زیر سوال میبرد و البته اوضاع رو وخیم تر میکند بهتر است برای بیان دلخوریها از رفتاری که ناراحتمان کرده است صحبت کنیم، نه اینکه به شخصیت فرد حمله کنیم.
  بهتراست بجای تو از کلمه من در شروع استفاده شود.


  ⬅️بدین ترتیب به همسرتان فرصت میدهید خواسته شما رابداندو برای تغییر شرایط اقدام کند.

  تحقیر
  سرزنشش نکن
  بین این چهار رفتار، تحقیر بدترین آنهاست. هرگاه این نوع رفتار وارد تعامل افراد شود در واقع نوعی بدجنسی به میان می آید.

  تمسخر ،ادا درآوردن،طعنه زدن،پوزخند،و.....

  رفتاری خطرناک ومسموم برای رابطه است.


  دفاع
  مقابله به مثل نکن
  رفتار تدافعی در واقع حمایت فرد از خودش است برای خروج از آن وضعیت.
  باید فرد مسئولیت رفتار خود را بپذیرد حتی اگر تنها مربوط به بخشی از اختلاف باشد.

  نادیده گرفتن
  دیوار دور خودت نکش
  این رفتار زمانی روی میدهد که فرد از تعامل با همسر صرف نظر کند، او را نادیده بگیرد و با حرف نزند فرد بشکل های مختلف در پی فرار از موقعیت است.
  ⬅️زمانی که بحث به اوج خود میرسد، بحث متوقف شود، رهاکردن ذهن خود از موضوع تا در موقعیت مناسب حل شود.

  منبع : مرکز آموزش و مشاوره بهارنکو

  انصراف از نظر