دسته بندی ها
  Filters
  اطلاعات تماس
  جستجو

  چه عواملي سلامت خانواده را به خطر مي اندازد؟

  همانطور كه تمام موجودات براي زنده ماندن و فعاليت كردن به اكسيژن نياز دارند  محيط خانواده هم به اكسيژن عاطفي نيازمند مي باشد.بعضي عوامل دست به دست هم ميدهند و باعث پژمرده شدن فضاي خانواده ميشوند و ميزان اين اكسيژن را به حداقل ميرسانند.در زير به چندمورد اشاره ميشود:
  1⃣⬅️نقد كردن هاي تخريبي (نقادهاي تخريبي) در اين مورد هر كدام از زوجين  شخصيت طرف مقابل را بيرحمانه مورد حمله قرار ميدهدوشخصيت او را تخريب ميكند.

  در هر خانواده اي مشكلات خاصي وجود دارد و بطور كلي  نميتوان ادعا كرد كه خانواده بدون مشكل وجود دارد. بيان كردن موضوعات مختلف بايد به شكلي باشد كه بيان آن مسئله بدون  استفاده  از كلمات زشت ،ناپسند ،بدون حمله به همسر و درفضايي بسيار آرام بيان شود. احترام طرف مقابل را بصورت كامل بجا آورد.
  براي جلوگيري از اين موارد همسران بايد بتوانند نقش يك بيان كننده را ايفا كنند نظر خود را بصورت واضح و شفاف به زبان بياورند .اين حالت بيان مشكل نام دارد كه بسيار پسنديده تر از حالت اول است.

  2⃣⬅️عدم آرامش
  فلسفه ازدواج رسيدن به آرامش ميباشد. خيلي از افراد در دور دستها به دنبال آن ميگردنند درحالي كه آرامش از درون فرد شكل ميگيرد و در رفتار نمود ميكند. هرچه آرامش بيشتري درون فرد باشد بر روي روابط بيانگر تاثير بيشتري ميگذارد. احساس خوب نسبت به خود مقدمه اي است بر روابط خوب با ديگران .احساس امنيت و اعتماد بنفس بالا ازديگر مولفه هاي داشتن آرامش هستند. در بسياري از موارد عامل تحقير كردن باعث كم رنگ شدن اين عامل مهم (آرامش ) ميگردد.

  زوجها بايد به اين نكته توجه كنند كه تحقير به دو صورت كلامي و رفتاري صورت ميگيرد.در اين مورد بايد به شكل اساسي  برخورد كنند واز هرگونه  تحقيربپرهيزند.

  منبع : مرکز آموزش و مشاوره بهارنکو

  انصراف از نظر