دسته بندی ها
  Filters
  اطلاعات تماس
  جستجو

  چگونه نگرانی خود را کنترل کنیم؟

  در بسياری ازموارد همه انسانها درجه ای از نگرانی را تجربه می كنند و حالاتی را ازخود بروز می دهند.
  برای اينكه اين احساس را درون خود كنترل كنيم و از بروز آن جلوگيری كنيم بهتر است مشورت بگيريم.
  با يك فرد قابل اعتماد در تعامل باشيد. با اين كار ميتوانيد يك منظر تازه ازمسئله ای كه باعث نگرانی شده را داشته باشيد.

  پايه و اساس نگرانی را بررسی كنيد. تفكيك معضلات ميتواند شما را از ماهيت آن اگاه كند.
  انرژی خود را صرف برطرف كردن نگرانی كنيد.
  گاهی مواقع لازم است كه از آن نگرانی فرار نكنيد؛ برگرديد و با آن روبرو شويد.
  از سلامت خود مراقبت كنيد.
  زمانی ميتوانيد درست تصميم بگيريد كه دارای جسم و روح سالم باشيد.

  از قانون اينجا و اكنون بهره بگيريد.
  به عبارت ديگر در لحظه زندگی كنيد. فكر كردن به آينده دور و گذشته انسان را دچار نگرانی ميكند.

  منفی نگر نباشيد: برای اينكه سدی جلو هجوم افكار منفی خود بسازيد سعی كنيد كه از اوقات خود خوب استفاده كنيد. حتما يك سرگرمی داشته باشيد.
  ادامه دارد...

  منبع : مرکز آموزش و مشاوره بهارنکو

  انصراف از نظر